خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید

همه افراد به صورت طبیعی در طول زندگی خود با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شوند که ممکن است اعصاب آن‌ها را تحریک کند. اگر اجازه دهیم که این محرک‌ها به راحتی بر ما تاثیر بگذارند، جریان…

بیشتر بخوانید...